Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10:

PDFKOMUNIKAT 2 na stronę internetową .pdf

PDFKOMUNIKAT 4 na stronę internetową.pdf

Pozostałe komunikaty można przeczytać tutaj.

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Bieżące wyniki pomiarów