Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego w miejscowości Strojec
Termin składania ofert: 27.03.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (52 MB)
Wyjaśnienia do SIWZ   

PDFOdpowiedz na zapytanie do SIWZ (110,76KB)  /  PDFogólna charakterystyka (89,69KB)

Zmiana z dn. 21.03.2013. PDFZawiadomienie o zmianie (58,12KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (685,67KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie