Urząd Miejski w Praszce zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 100964 O - ul. Senatorska w Praszce. Główna zmiana organizacji ruchu na wymienionej ulicy dotyczy odcinka od ul. Fabrycznej do ul. Piłsudskiego, na którym ruch będzie się odbywał jednokierunkowo. Ruch odbywać się będzie od ulicy Fabrycznej w kierunku do ulicy Piłsudskiego.

Ponadto na całej ul. Senatorskiej będzie wprowadzony jednostronny zakaz zatrzymywania się. Szczegółowe informację w przedmiotowej sprawie są dostępne w Urzędzie Miejskim w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu 34/3592457.