Poniżej publikujemy zawiadomienie Starosty Oleskiego o projekcie robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych pod projektowaną inwestycję "Budowa Obwodnicy Miejscowości Praszka w Ciągu Drogi Krajowej nr 45"

Szczegóły w załączniku: PDFzaw20170302.pdf (325,85KB)