Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu "Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty"

Szczegóły w załączniku: PDFinf20170222.pdf (441,20KB)