"PRZENIKANIE" - to 12. fotografii autorstwa Agnieszki Karlak-Bartkowskiej. Wernisaż wystawy odbędzie się: 11 marca 2017 roku, godz. 17.

w Galerii "OBOK" Domu Kultury w Praszce

Wystawa jednocześnie otworzy cykl spotkań i działań pt. "Żydzi w Praszce"

Organizatorzy cyklu spotkań i działań:
mieszkańcy Praszki, M-GOKiS, Muzeum w Praszce, Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Praszce, OSP Praszka przy aprobacie i wsparciu Gminy Praszka

Patronat medialny: Radio Ziemi Wieluńskiej, Kulisy Powiatu

Zapraszamy!

plakat.jpeg