Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10:

PDFPył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia.pdf

Pozostałe komunikaty można przeczytać tutaj.

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Bieżące wyniki pomiarów