Zmiany w systemie oświaty

9 lutego 2017 roku Rada Miejska w Praszce przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w systemie oświaty. Uchwała nr 178/XXV/2017 dotyczy projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Uchwały zostaną niezwłocznie przedstawione do Kuratorium Oświaty w Opolu, gdzie muszą być zaopiniowane pozytywnie przez Kuratora, a Rada Miejska w terminie do 31.03.2017 r. przyjmuje ostateczną wersję uchwały o systemie oświaty na terenie Gminy Praszka.

Oprócz zmian systemowych Rada miejska uchwaliła zmiany dot. kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Praszka.