Zawiadamia się o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Praszka-Rozterk.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20170213.pdf (171,62KB)