Poniżej publikujemy informację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. wycinki drzew i krzewów w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

PDFinf20170131.pdf (314,40KB)