Powiatowego Lekarza Weterynarii o wykazie lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzenia badań urzędowych zwierząt rzeźnych oraz odstrzelonych zwierząt łownych

Szczegóły w załączniku: PDFobw20170123.pdf (404,32KB)