Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. II etap – miejscowość Gana
Termin składania ofert: 06.03.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ - inspektor nadzoru Gana II (262,50KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie
Zmiana do SIWZ PDFZawiadomienie o zmianie (270,37KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty

 PDFInformacja o wyborze oferty (139,96KB)