Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10:
PDFKOMUNIKAT 4/PI/2017.pdf (210,64KB)

Pozostałe komunikaty można przeczytać tutaj.

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Bieżące wyniki pomiarów