Smerfy znają Prawa Dziecka

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.

Smerfy dowiedziały się na zajęciach jakie są ich obowiązki ale również

i prawa. Uczyły się poszanowania praw innych i radzenia sobie

w sytuacjach naruszania praw własnych . Smerfy poznały takie wartości jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych. Wiedzą również, że wszystkie dzieci, niezależnie od tego w jakim kraju się urodziły i jak wyglądają są równe i tak samo ważne!