Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10:
PDFKOMUNIKAT z dnia 10-01-2017.pdf (201,39KB)

Pozostałe komunikaty można przeczytać tutaj.

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Bieżące wyniki pomiarów