Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Praszce, Referat Geodezji Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnego, parter, pokój nr 7, tel. 034-3591-009 wew. 109 lub 034-3592-459

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego

  • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczonym na żółto obrysem budynku, którego dot. wniosek.

 2. Opłaty:

  • sprawy dot. budownictwa mieszkaniowego zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. art. 2 ust. 1 pkt 2;

  • sprawy pozostałe – opłata skarbowa w wys. 17,00 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

   Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce lub na następujący nr konta:

10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

właścicielem konta jest:
Gmina Praszka,
Plac Grunwaldzki 13,
46-320 Praszka

 1. Czas załatwienia: niezwłocznie w ciągu miesiąca
 2. Wzór wniosku:
  PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego (54,34KB)