Na portalu Samorząd PAP ogłoszono ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. Ranking rozstrzygany jest w kategoriach gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, gminy miejskie i miasta na prawach powiatu.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich Gmina Praszka znajduje się na 135 pozycji na 611 gmin miejsko-wiejskich w Polsce, a biorąc pod uwagę tylko województwo opolskie Praszka znajduje się na 8 pozycji (z tego 6 wcześniejszych to miasta powiatowe) najlepiej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich.

Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorów.

Ranking uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1.000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1.000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Ranking:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/170222/Ranking-raz-jeszcze--Ponownie-publikujemy-zestawienie-gmin-pod-wzgledem-zrownowazonego-rozwoju