o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20161122.pdf (454,16KB)