WYCIECZKA DO MUZEUM

Dnia 15 listopada  2016 roku dzieci z wszystkich grup wybrały się na wycieczkę do Muzeum w Praszce.

Celem tej wycieczki  było: 

- poznanie przez dzieci pracy pszczelarza oraz niezbędnych narzędzi i przyborów do wykonywania różnych czynności w ulu.

- przybliżenie pojęć związanych z muzeum: eksponat, ekspozycja, wystawa,

-  kształtowanie wypowiedzi na temat oglądanych eksponatów.

Podczas wizyty pani przewodniczka pokazała dzieciom różnego rodzaju  ule  i wygląd ich  wnętrza. Zaprezentował narzędzia i przybory niezbędne w pracy pszczelarza (podkurzacz, dłuto pasieczne, szczotka do zamiatania, podkarmiaczki, kraty przegrodowe itp).

Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały krótki film, w którym mogły zaobserwować rój pracowitych pszczół dostrzegając wśród nich królową. Oglądały plastry miodu, wosk i kit pszczeli.

Przewodniczka zwróciła również  uwagę na niebezpieczeństwa płynące z kontaktu z pszczołami. W tym celu zaprezentowała strój będący ochroną pszczelarza, który dzieci mogły osobiście przymierzyć.  Podkreśliła również walory zdrowotne miodu oraz pyłku kwiatowego. 

Dzieci miały również okazję obejrzeć 2 inne wystawy mieszczące się budynku muzeum - ."Apteka" oraz "W starej chacie" 

        Przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom  podczas wycieczki na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy.