Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce
Termin składania ofert: 05.02.2013 r. godz. 11.30
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - PSP 3 w Praszce
Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFInformacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie