Zakończenie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka w roku 2016.

Gmina Praszka we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakończyła zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka w roku 2016. W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 59,48 ton materiałów zawierających azbest z 23 prywatnych posesji. Rozliczenie kosztów przedmiotowego zadania przedstawiono poniżej:

Całkowity koszt zadania (wartość brutto) - 23.183,06 zł
Całkowity koszt zadania (wartość netto) - 21.465.80 zł
Wartość podatku VAT - 1.717,26 zł
Kwota dotacji (85% kosztu kwalifikowanego) - 18.245,93 zł
Z czego:  
- środki NFOŚiGW w Warszawie (50% kosztu kwalifikowanego) - 10.732,90 zł
- środki WFOŚiGW w Opolu (35% kosztu kwalifikowanego) - 7.513,03 zł
Środki Właścicieli nieruchomości - 4.937,13 zł