Dyrektor Muzeum w Praszce Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne, Redakcja "Grosza" zapraszają na XII Ogólnopolskie i III Międzynarodowe Seminarium Numizmatyczne pt. "PIENIĄDZ CZASÓW INFLACJI” które odbędzie się 17 wrzesnia (sobota) 2016 roku w Muzeum w Praszce.

W PROGRAMIE:
10.30 Przywitanie gości – Z. Szczerbik – Dyrektor Muzeum w Praszce A. Musiał – Redaktor Naczelny „Grosza”
10.40 – 11.40 REFERATY część 1
1. prof. M. Mielczarek, Inflacja w antycznym świecie greckim
2. dr Z. Bogus, Inflacja w antycznym Rzymie
3. Z. Kaleta, Odzwierciedlenie inflacji na helarzach miejskich Cieszyna z XV wieku
11.40 – 12.00 przerwa na kawę
12.00 – 13.20 REFERATY część 2
1. dr J. Kujat, Wielka inflacja w Niemczech – tło historyczne
2. dr M. Kieca, Różne aspekty pieniądza inflacyjnego na przykładzie emisji z Ziemi Kłodzkiej
3. Z. Longa, Pieniądz zastępczy na Pomorzu, Śląsku oraz w Prusach Wschodnich i Zachodnich okresu inflacji od sierpnia 1922 do czerwca 1923 roku - wstęp do dyskusji
14.15 – Obiad
1510 – Wycieczka niespodzianak
18.00 – Ognisko