Starosta Oleski, Burmistrz Praszki i Dyrektor Muzeum w Praszce zapraszają na na spotkanie pt. „Rola świątyń i religii w lokalnej społeczności” w ramach cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim”, które odbędzie się 8 września 2016 r. o godz. 11.00 w Muzeum w Praszce.

Program spotkania:
11.00 Otwarcie spotkania - Stanisław Belka Starosta Oleski, Jarosław Tkaczyński Burmistrz Praszki
11.15 "Kościół pw. WNMP w Praszce do końca XVIII w. i jego rola w lokalnej społeczności" - ks. dr hab. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski)
11.45 "Symbolika miejsc sakralnych w kulturze ludowej na przykładzie gminy Praszka" - Maria Feliks (Muzeum w Praszce)
12.15 Dyskusja i spotkanie przy kawie