Nazwa zamówienia: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Praszce
Termin składania ofert: 30.07.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (107 MB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Wyjaśnienia do SIWZ PDFWyjaśnienia (253,09KB)
Wyjaśnienia do SIWZ PDFWyjaśnienia (1,76MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (281,01KB) 
Informacja o zawarciu umowy Ogłoszenie