Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami…” w dniu

3 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00.
Tematem spotkania będzie aktywizacja zawodowa osób młodych. Przedstawione zostaną m.in. informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel w perspektywie unijnej 2014-2020: http://rpo.opolskie.pl/?p=17434

Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

Zgłoszenia przyjmowane są przez FORMULARZ:

https://docs.google.com/forms/d/1OzkyQHLueOvZ36CzcKmVcZPsZl5iCTOvKE1mnd6LbEg/viewform?edit_requested=true