Nazwa zamówienia: Dowóz dzieci do szkół w Gminie Praszka
Termin składania ofert: 03.08.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ (258,00KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (787,22KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia             

PDFOgłoszenie o zawarciu umowy (561,77KB)