o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych polegającego na:
- budowie oświetlenia drogowego przy ul. Listopadowej w Praszce,
- budowie oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Strojcu

Szczegóły w załącznikach:
PDFobw20160706.pdf
PDFobw20160707.pdf