o dokonaniu wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka.

Szczegóły w załączniku: PDFinf20160705.pdf (432,34KB)