Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie Praszka. Etap II i III - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość oraz odcinek Kowale - Aleksandrów
Termin składania ofert: 11.05.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (15,5 MB)
Zmiany do SIWZ:

PDFPowiadonienie o zmianach (3,33MB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (400,23KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (354,96KB)