Nazwa zamówienia:

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie

Termin składania ofert: 22.11.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ (589,00KB)
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19-11-2012 r.: PDFWyjaśnienia (554,99KB)
Informacja o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (701,60KB)
PDFZawiadomienie (394,52KB)