Nazwa zamówienia:

Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Mickiewicza oraz ul. Kolorowej wraz z przyległymi. Etap II – Przebudowa ul. Małachowskiego w Praszce

Termin składania ofert: 19.11.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (8 MB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (370,64KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie