7.04.2016 Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Wysokość środków jaka została przyznana Lokalnej Grupie Działania „Górna Prosna” na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 1 508 125,00 EUR co daje kwotę 6 032 500,00 zł. Miesiąc później w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Jej podpisanie jest ostatnim etapem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Głównym celem jaki przyświeca LGD w tym okresie programowania jest Zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD. I to właśnie w ramach tego celu głównego będziemy realizować  Przedsięwzięcia, na które ogłaszać będziemy nabory w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Już niebawem rozpoczną się na terenie LGD spotkania konsultacyjne oraz szkolenia przygotowujące do składania projektów a pierwsze nabory wniosków ogłoszone będą w III/ IV kwartale tego roku na wszystkie przedsięwzięcia zaplonowane w LSR.  W ramach ogłaszanych konkursów w latach 2016-2020 przedsiębiorcy będą mogli pozyskać 2 375 000 zł na rozwój swojej działalności lub na jej rozpoczęcie. W przedsięwzięciach związanych z tworzeniem miejsc pracy dla rozpoczynających działalność czekają premie w wysokości 50 000 zł a rozwijający się przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 300 000 zł i 60 % refundacji kosztów. Jednak największe szanse wsparcia z budżetu LGD będą miały bezrobotne osoby poniżej 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Organizacje pozarządowe z naszego terenu mogą pozyskać środki na realizację wielu ciekawych projektów tylko z 10% wkładem własnym (finansowym lub niefinansowym) a zakres tych operacji jest szeroki. Teraz tylko pozostaje nam czekać na udostępnienie wzorów wniosków i ruszamy pełną parą.

Zapraszamy do Biura po więcej informacji oraz na  naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl

podpisanie umowy ramowej.jpeg