o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Praszce przy ul. Listopadowej i w Strojcu przy ul. Ogrodowej.

Szczegóły w załącznikach:
PDFobw20160607.pdf
PDFobw20160608.pdf