Nazwa zamówienia: Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka
Termin składania ofert: 13.02.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ- usługi komunalne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja