W ramach realizacji Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego „Edukacja przeciwpożarowa” dzieci z grupy SŁONECZKA I PSZCZÓŁKI   były na wycieczce w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Praszce.

Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy  wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. W formie pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.

Celem programu „Edukacja przeciwpożarowa” jest opanowanie przez dzieci niezbędnych  umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej.