Nazwa zamówienia: Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta i gminy Praszka
Termin składania ofert: 12.01.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ- usługi komunalne (462,00KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFZawiadomienie (570,99KB)