Nazwa postępowania:
Świadczenie na rzecz zamawiającego Urzędu Miejskiego w Praszce przez Pocztę Polską zastrzeżonych i powszechnych usług pocztowych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: PDFOgłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: PDFOgłoszenie