o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Kowalach.

Szczegóły w załączeniu: PDFobw20160405.pdf