Poniżej publikujemy informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie nt. ocena jakości wody: