o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kowale.

Szczegóły w załączeniu: PDFobw20160404.pdf