Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie do 1 858 000 PLN
Termin składania ofert: 08.12.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Załączniki do SIWZ - Niezaleganie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego: PDFZałączniki - Niezaleganie do ZUS i US

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania                        

BMPZawiadomienie o unieważnieniu postępowania