Dzień Wiosny

 

W dniu 21.03.2016r. dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola wzięły

udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy – powitania wiosny”.

Celem spotkania było integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, angażowanie dzieci do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, zapoznawanie z tradycją związaną z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny, kształtowanie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.