Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 175 000 PLN
Termin składania ofert: 12.07.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07-07-2011 Wyjaśnienia (41 MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (884,65KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (335,25KB)