Nazwa zamówienia:  Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Praszka
Termin składania ofert: 17.05.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu (1,66MB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  ZIPSIWZ - remonty cząstkowe 2011 (126,45KB)
Zawiadomienie o wyniku postępowania PDFZawiadomienie (267,67KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (20,82KB)