Szanowni Mieszkańcy Gminy Praszka!

Gmina Praszka podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to niezbędny dokument, aby w kolejnych latach nasza Gmina, ale także Mieszkańcy i Firmy mogli uzyskać dofinansowanie przy wymianie starego pieca, termomodernizacji domu czy zakupie ekologicznych źródeł energii (instalacje solarne, pompy ciepła, biomasa, energia wiatrowa).

Do opracowania planu niezbędne są podstawowe informacje dotyczące wszystkich budynków na terenie gminy, takie jak: rok budowy, powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń, rodzaj ogrzewania, jak również informacje o ilości i rodzaju pojazdów na terenie gminy.

Wypełnienie ankiety (niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach) nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach poprawy jakości powietrza w naszej gminie.
Czas wypełnienia jednej ankiety wynosi kilka minut. Ankietę można wypełnić w internecie on-line.

/-/ Jarosław Tkaczyński
Burmistrz Praszki

Ankieta on-line:
http://goo.gl/forms/n3N27tmwA9