o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. zamierzenia inwestycyjnego polegającego na realizacji bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w Sołtysach.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20160301.pdf