o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kowale.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20160224.pdf (193,92KB)