Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie Praszka. Etap I - Kowale ul. Ożarowska i Szkolna
Termin składania ofert: 05.04.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie (171,40KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (27 MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFInformacja o wyborze oferty (367,97KB)                                                                                                        

Informacja o udzieleniu zamówienia PDFinformacja o udzieleniu zamówienia (218,63KB)