Poniżej publikujemy informację Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie nt. ocena jakości wody z dnia 21-12-2015 r. dla Gminy Praszka z wodociągu sieciowego w Kowalach i w Strojcu: PDFinf20160113.pdf (580,61KB)