Nazwa zamówienia: Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Praszka
Termin składania ofert: 21.01.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu (1,72MB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ - Zarządzanie nieruchomościami (410,00KB)
Zawiadomienie o wyniku postępowania PDFZawiadomienie (308,78KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (298,38KB)