Nazwa zamówienia: Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Praszka
Termin składania ofert: 21.01.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ - Zarządzanie nieruchomościami
Zawiadomienie o wyniku postępowania PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja